Начало спуска с горки «Серпантин»

начало спуска с горки серпантин