Вид на проспект с востока на запад

вид на проспект с востока на запад